ฟรี
 • 1621209910-.jpg

  "ลูกพระยา" อำลาสถาบัน

 • copy.jpg

  โรงเรียนวัดแจ้ง?ศิริ?สัมพันธ์?(สโมสรสากลอุทิศ)? ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย? 100? เปอร์เซ็นต์

 • 186522398_299389471792835_5356525704799307055_n.jpg

  ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนชุดวงดุริยางค์ (JS Band)

 • _ไวนิล_๒๐๐๕๑๓_0020.jpg

  ขอเชิญรับบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19

 • ร.ร copy.jpg

  การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 • 63-03-18 ประกาศ - ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ.jpg

  ประกาศโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

 • 2562 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563.jpg

  รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • 87458046_1164296857078626_6775537206971858944_o.jpg

  ประกาศเรื่อง"แนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสCOVID-19

 • 1583629190-stop covid copy.jpg

  การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ผู้บริหาร