ฟรี

วันมหาธีรราชเจ้า 2562

ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกันวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รวมทั้งร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี