ฟรี

วันพ่อแห่งชาติ 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ