ฟรี

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวันการแข่งขันระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทราปราการ