ฟรี

ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์

นักเรียนชั้นอนุบาล2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ได้ศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์หลายสายพันธ์ฺ ชมการแสดงและความสามารถของสัตว์ต่างๆ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างมากมาย