ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนชุดวงดุริยางค์ (JS Band) ทั่วไป 17 พ.ค. 64
2 โรงเรียนวัดแจ้ง?ศิริ?สัมพันธ์?(สโมสรสากลอุทิศ)? ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย? 100? เปอร์เซ็นต์ ทั่วไป 30 เม.ย. 64
3 "ลูกพระยา" อำลาสถาบัน ทั่วไป 28 เม.ย. 64
4 ขอเชิญรับบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 ทั่วไป 13 พ.ค. 63
5 การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเพื่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั่วไป 20 มี.ค. 63
6 ประกาศโรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 18 มี.ค. 63
7 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วไป 8 มี.ค. 63
8 ประกาศเรื่อง"แนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสCOVID-19 ทั่วไป 8 มี.ค. 63
9 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั่วไป 26 ม.ค. 63
10 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 25 ม.ค. 63
11 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 16 ม.ค. 63
12 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 2 ม.ค. 63
13 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) วิชาเอกพลศึกษา และ วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 25 ต.ค. 62
14 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา และ วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 17 ต.ค. 62
15 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพละศึกษา และ วิชาเอกภาษาไทย ทั่วไป 10 ต.ค. 62
16 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกดนตรีไทย ทั่วไป 11 พ.ค. 62
17 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรีไทย ทั่วไป 1 พ.ค. 62