ฟรี

ประกาศเรื่อง"แนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัสCOVID-19

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) จึงมีการประกาศแนวทาง
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส แก่ ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
8 มี.ค. 63 | รับชม : 71 ครั้ง