ฟรี

ขอเชิญรับบริจาคสิ่งของเพื่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)่ ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ เชิญชวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 รับสิ่งของบริจาค เพื่อแบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด สู้ไปด้วยกัน ยิ้มไปด้วยกัน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ) เวลา 10.00 น.
13 พ.ค. 63 | รับชม : 105 ครั้ง