ฟรี

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนชุดวงดุริยางค์ (JS Band)

โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ขอกราบขอบคุณท่านดร.พัฒนะ พัฒนทวีดลผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ท่านได้ประสานอนุเคราะเงินบริจาคจากคุณชวน จิตรบำรุง เป็นเงินจำนวน 91,800 บาท เพื่อร่วมบริจาคชุดวงดุริยางค์ให้กับนักเรียน และเป็นผู้แทนมอบเงินให้โรงเรียน เป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งกับลูกๆวัดแจ้ง นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคชุดวงดุริยางค์ให้กับนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนได้มุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ดีงามเป็นกำลังและอนาคตฃองชาติ
17 พ.ค. 64 | รับชม : 176 ครั้ง