ฟรี

โรงเรียนวัดแจ้ง?ศิริ?สัมพันธ์?(สโมสรสากลอุทิศ)? ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย? 100? เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนวัดแจ้ง?ศิริ?สัมพันธ์?(สโมสรสากลอุทิศ)? ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดนตรีไทย? 100? เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.2564?
จากกระทรวงวัฒน?ธรรม? โดยเป็นหนึ่งใน 51? โรงเรียน? ระดับประถมศึกษา?ทั่วประเทศ? และเป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดนนทบุรี?ที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้
30 เม.ย. 64 | รับชม : 72 ครั้ง