ฟรี

Big Cleaning Day ขจัดฝุ่นละออง PM2.5 และเชื้อโรค

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ขจัดฝุ่นละออง PM2.5 และเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนทุกคน


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 - รับชม : 107 ครั้ง